دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

مقالات علمی

عنوان مقاله:جمع آوری منابع موجود در مورد حجامت
10 اسفند

   

ادامه مطلب
عنوان مقاله:دانش نامۀ طبّی مسائل زنان در پرتو طب ایرانی
10 اسفند

   

ادامه مطلب
عنوان مقاله:حجامت از دیدگاه حکما
6 اسفند

ادامه مطلب

عنوان مقاله:مجله اروپایی آکادمیک امراض پوستی و امراض دستگاه تناسلی
4 اسفند

Dermatology

ادامه مطلب
عنوانه مقاله: مقایسه خون ورید و خون حجامت
26 بهمن

 

 
ادامه مطلب
موضوع مقاله :طب سنتي و رابطة آن با ژنتيك و كم‌خوني
20 بهمن

 

 

ادامه مطلب
موضوع مقاله:سیاه دانه
18 بهمن
 

توضیح درباره ساختار سیاه دانه واستفاده از سیاه دانه در طب سنتی و...

ادامه مطلب
عنوان مقاله :بیماری هایی که توسط حجامت درمان شده اند
21 مرداد

لیستی از بیماری های درمان شده

ادامه مطلب
عنوان مقاله:غذاهای گرم
21 مرداد

غذاهایی که طبع گرمی دارند:

ادامه مطلب
عنوان مقاله:غذاهای سرد
16 مرداد

غذاهایی که طبع سردی دارند.

ادامه مطلب
تاریخچه حجامت به زبان انگلیسی
20 خرداد

Hejamat History

ادامه مطلب
عنوان مقاله:استفاده از حجامت در درمان انواع بیماری ها
19 خرداد

ادامه مطلب

عنوان مقاله:ویژگی های عمومی طب سنتی
17 خرداد

ادامه مطلب

عنوان مقاله:منشاء طب
4 خرداد

این مقاله با محتوا و پربار در مجله  طب کل نگر  شماره 2/26 به چاپ رسید.

ادامه مطلب