دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مقالات علمی / عنوان مقاله:منشاء طب

4
خرداد

عنوان مقاله:منشاء طب

برای فهم منشآ علم طب نظرات متفاوتی وجود دارد.برخی حیوانات را اولین معلمان بشر برای درمان معرفی کرده اند.برخی برخی تبلور تجربیات بشر را در زمینه  سلامت ایجاد طب دانسته اند.بعضی وحی و الهام و ارشادات پیامبرو هدایت آسمانی را منشاء طب می شمارند....

 

دانلود مقاله
ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر