دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مقالات علمی / عنوان مقاله:ویژگی های عمومی طب سنتی

17
خرداد

عنوان مقاله:ویژگی های عمومی طب سنتی

آیا رفتارهای درمانی اسلام علمی است؟

این سؤال که آیا رفتارهای اسلامی علمی است یا خیر، ذهن بخش عظیمی از مردم را پر کرده است و درک غیرواقعی از این حقیقت موجب انزوای آن از صحنۀ فرهنگ و اندیشه شده است و از این جهت برای تنویر فکر مخاطب سعی میشود تا این غبار از چهرۀ منور احکام درمانی اسلام زدوده شود....

 

دانلود مقاله
ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر