دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مقالات علمی / عنوان مقاله :بیماری هایی که توسط حجامت درمان شده اند

21
مرداد

عنوان مقاله :بیماری هایی که توسط حجامت درمان شده اند

عبارتند از: ریزش موی سر،سنگ کلیه، جوش صورت و...

دانلود مقاله
ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر