دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مقالات علمی / موضوع مقاله :طب سنتي و رابطة آن با ژنتيك و كم‌خوني

20
بهمن

موضوع مقاله :طب سنتي و رابطة آن با ژنتيك و كم‌خوني

الف: در طب سنتي اركان چهار مي‌باشد:

1-    آتش              2- هوا           3- آب           4- خاك

   هر چهار ركن ضد هم مي‌باشند و قوّت هر يك به سبب آميخته شدن اركان فوق مي‌باشد و از آميخته شدن اين اركان يك طبع مزاجي ايجاد مي‌گردد. اركان سنگين خاك و آب و اركان سبك هوا و آتش مي‌باشند.

 

 

دانلود مقاله
ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر