دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مقالات علمی / عنوانه مقاله: مقایسه خون ورید و خون حجامت

26
بهمن

عنوانه مقاله: مقایسه خون ورید و خون حجامت

مقایسۀ خون وریدی و خون حاصل از حجامت

   قوانین بهداشتی که اسلام آن را تأسیس و امضاء نموده است غالباً دستوراتی ساده و قابل فهم و سهلالاجرا برای عموم مردم بوده است تا تودۀ مردم با هر سطح از آگاهی اجتماعی بتوانند با بکارگیری آن دستورات از قید بزرگی از امراض رهایی یابند و یا به عبارت دیگر نقش پیشگیری (پروفیلاکسی) را دارا میباشد.

....


دانلود مقاله
ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر