دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

کتاب / عنوان کتاب :حجامت درمانی چیرالی

17
ارديبهشت

عنوان کتاب :حجامت درمانی چیرالی

 

تآلیف:ایلکی چیرالی

مترجم:استاد حسین خیراندیش


این کتاب در واقع به ارزش کتابخانه شما می افزاید چرا که این کتاب حقیقاتا یک راهنمای علمی است که در واقع عصاره تجربیات ایلکی چیرالی به عنوان طبیب و همچنین به عنوان مربی میباشد.برای مثال بحث جالبی درباره روشهای تقویت و متفرق کردن حجامت وجود دارد.این مطلب گستره بیماریها و بیمارانی که حجامت منتفع میشوند را افزایش میدهد.صمیمانه خواندن این کتاب را به خوانندگان توصیه میشود.
ایلکی چیرالی می گوید:هیچ چیز کیو ای و خون را سریعتر از حجامت منتقل نمی کند.
بخشی از کتاب:
ریشه بیماریهای زنان
درمان اصلی:کیو آی و خون را به حرکت در آورید. گرفتگی و تجمع را اگر وجود داشته باشدبر طرف کنید
استعمال:
حجامت از متوسط به ضعیف روی  :liv-13zhangmen
و...

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر