دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

 • دکتر یعقوب زلکی قربان پور


آدرس:اهواز خیابان عامری روبروی فلکه خرم کوشک جنب بانک ثامن ائمه

تلفن:2251639-0611

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر حسین قلیچ خانی


آدرس:اهواز  کوی ملت یا کوروش جنب بازارچه کورش نبش خیابان 4

تلفن:4464413-0611

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر کامیار زارع مؤیدی


آدرس:خیابان 30 متری بین چهار راه زند خیابان سیدطبیب یا رودکی

تلفن:5516766-0611

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر منصور زیبایی


آدرس:اهواز خشایار بین زینب و سروش پلاک 600

تلفن:3770278-0613

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر یعقوب قربان پور


آدرس: اهواز خیابان عامری روبروی فلکه خرموشک جنب بانک ثامن الائمه

تلفن: 2251639

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر عباس بشری


آدرس :اهواز خیابان 30 متری پایین تر از چهارراه زند بین رودکی و رازی  مقابل بانک ملی

تلفن : 06115515961

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر سید فارس پژوهنده


آدرس:آبادان خیابان امیری روبروی داروخانه سلامت

تلفن : 06312224647

استان : خوزستان
شهر : آبادان

 • دکتر علیرضا محمدی اصل


آدرس: بهبهان فلکه لاله مجتمع پزشکی دکتر محمدی اصل

تلفن:3315692

استان : خوزستان
شهر : بهبهان

 • دکتر محمدرضا رضایی زاده


آدرس: بهبهان خیابان عدالت کوچه سبزپوشان

تلفن: 2229931

استان : خوزستان
شهر : بهبهان

 • دکتر کامیار زارع موئدی


آدرس: خوزستان خیابان شریعتی نبش خیابان مهران جنب داروخانه دکتر کاملی

تلفن: 5544377

استان : خوزستان
شهر : خوزستان

 • دکتر مازیار افشین


آدرس:شوشتر خیابان طالقانی جنب بانک صادرات

تلفن:06126219050

استان : خوزستان
شهر : شوشتر

 • دکتر جلیل سهرابی


آدرس:آخراسفات خیابان دکتر شریعتی بین مهران و فلکه پل پنجم جنب داروخانه دکتر مرادی

تلفن:5540732-0611

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکترناصرموسوی


آدرس:بین چهارراه نادری و سینمای آفریقا خیابان صبا یا نجفی جنب زبانکده سامان

تلفن:2212956-0611

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر عباس بشیری


آدرس:خیابان سی متری بین رودکی و رازی مقابل بانک ملی

تلفن:5515961-0611

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر احسان رضاپور


آدرس:منطقه خشایار درمانگاه شافی

تلفن:3777022-0611

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر ابراهیم حاتمی


آدرس:فلکه زیتون کارگری روبروی بانک صادرات

تلفن:2244438-0611

 

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر منصور چوب دار


آدرس:کمپپلو خیابان لشگر نبش کوچه 6 بالای داروخانه دکتر شریفی

تلفن:3837339-0611

استان : خوزستان
شهر : اهواز

 • دکتر کیوان اسدی خوانساری


آدرس:ایستگاه کوتاه عبدالله  فلکه هادی آباد پشت تاکسی سرویس مفید

تلفن:5553423-0611

استان : خوزستان
شهر : اهواز