دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکترعلی یونسی


آدرس : دامغان خیابان محله نوروبروی داروخانه مرکزی جنب تلفنی فجر

تلفن:52451

استان : سمنان
شهر : دامغان

  • دکتر علی یونسی


آدرس: دامغان خیابان محله نو روبروی داروخانه مرکزی جنب تاکسی تلفنی فجر

تلفن:5245100

استان : سمنان
شهر : دامغان

  • دکتر محمد حسین خانی


آدرس:شاهرود خیابان 22 بهمن ساختمان میلاد طبقه دوم

تلفن:02732237325

استان : سمنان
شهر : شاهرود

  • دکتر حسین نبئی


آدرس :گرمسار خیابان شهیدمنتظری روبروی بیمارستان امام ساختمان پزشکان ولیعصر

تلفن:02324234713

استان : سمنان
شهر : گرمسار

  • دکترمحمد حسن سعدالدین


آدرس:سمنان باغ فردوس مسجد ولیعصر طبقه بالای داروخانه

تلفن:02333347111

استان : سمنان
شهر : سمنان

  • دکتر سید ابراهیم شجاعی


آدرس:شاهرود راه آهن خیابان شرکت نفت بعد از تالار پارمیس

تلفن:02332336907

استان : سمنان
شهر : شاهرود

  • دکتر محمدحسین خانی


 

 

آدرس:شاهرود خیابان 22 بهمن مجتمع رسول اکرم

تلفن:023322373325

استان : سمنان
شهر : شاهرود

  • دکتر حسین نبئی


آدرس:گرمسار خیابان شهید منتظری روبروی بیمارستان امام ساختمان پزشکان ولیعصر

تلفن:02334234713

ب

 

استان : سمنان
شهر : گرمسار