چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکتر محسن علی قزافی


آدرس:زاهدان بازار مشترک 30 متری کوثر نبش کوثر 15

تلفن: 11-4522810

استان : سیستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

  • دکتر سکینه شیخ


آدرس:زابل بلوار شهید رجائی 39 کنار داروخانه زاهدان

تلفن:4500035

استان : سیستان و بلوچستان
شهر : زابل