دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکتر جعفر دهخوار


آدرس: آذرشهر سه راه بهشتی

تلفن: 04124228626

استان : آذربایجان شرقی
شهر : آذرشهر

  • دکتر جعفر زردی دهخوار قانی


آدرس:آذرشهر خیابان امام سه راه بهشتی

تلفن:24228626-041

استان : آذربایجان شرقی
شهر : آذرشهر