دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکترحسن بشارتی


آدرس: آمل خیابان 17 شهریور ابتدای نور جنب بانک رفاه فجر 5

تلفن :01212266835

استان : مازندران
شهر : آمل

  • دکتر صادق رحمان زاده


آدرس : آمل بلوار مطهری نبش شهرک بسیجیان جنب داروخانه

تلفن:01213244102

استان : مازندران
شهر : آمل

  • دکترکریم فلاح


آدرس: آمل امامزاده عبدالله خیابان هراز مطب طب اسلامی فاطیما

استان : مازندران
شهر : آمل

  • دکتر حسن بشارتی


آدرس:آمل خیابان شیخ فضل الله نوری فجر 5 جنب بانک رفاه

تلفن:44266835-011

استان : مازندران
شهر : آمل

  • دکتر صادق رحمانزاده


آدرس:آمل بلوار مطهری نبش شهرک بسیجیان یا گلها

تلفن:43244102-011

43244465-011

استان : مازندران
شهر : آمل

  • دکتر سمیه ذاکری


آدرس:آمل خیابان طالب آملی کوچه دریا 44 پلاک 26 

تلفن:43083172-011

استان : مازندران
شهر : آمل