دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • خانم دکتر نیک طبع


آدرس:اردبیل شهرک کارشناسان  روبروی پزشکی قانونی انتهای نگین 5 ساختمان طبیب خراسان

تلفن: 7744415

استان : اردبیل
شهر : اردبیل

  • دکترافشین سیف برقی


آدرس: اردبیل خیابان دانش روبروی راهنمایی و رانندگی

تلفن: 2231241

        2231242

استان : اردبیل
شهر : اردبیل

  • دکتر نعمت الله مسعودی


آدرس:اردبیل کارشناسان کوی نگین نبش نگین 8 ساختمان طبیب خراسان

تلفن:16-33744115 045

استان : اردبیل
شهر : اردبیل

  • دکتر وحیده حاجی زاده شمینی


آدرس:اردبیل میدان علی آباد جنب بانک ملت طبقه اول

تلفن:6617531 045

 

استان : اردبیل
شهر : اردبیل

  • دکترعلی صالحی


آدرس:اردبیل میدان حکیم نظامی درمانگاه نیکان

تلفن:33611060-045

استان : اردبیل
شهر : اردبیل

  • دکتر فرشته واحد


آأرس:اردبیل حافظ 16 متری امید

تلفن:33713415-045

استان : اردبیل
شهر : اردبیل