دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکتر مهدی رشیدی


آدرس : بابل خیابان گنج افروز نبش دانشجوی 18 طبقه فوقانی آزمایشگاه دانش

تلفن: 2-2209081

استان : مازندران
شهر : بابل