چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکتر سید محمد رضوی پور


آدرس: تربت حیدریه خیابان فرمانداری روبروی بانک تجارت مرکزی

تلفن : 2227152

استان : خراسان رضوی
شهر : تربت حیدریه

  • دکتر سید علی فرخاری


آدرس: تربت حیدریه خیابان فردوسی  فردوسی 62 روبروی داروخانه شبانه روزی

تلفن: 05312224456

استان : خراسان رضوی
شهر : تربت حیدریه