دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکتر احمد شریعتی


آدرس:خیابان جی فلکه امام خمینیی جنب عکاسی یادواره بن بست هلال

تلفن:35215352-031

استان : اصفهان
شهر : خراسگان

  • دکتر منصور عباسی فر


آدرس:خیابان اباذر روبروی داروخانه بوعلی درمانگاه خیریه ابوالعباس

تلفن:35301836-031

استان : اصفهان
شهر : خراسگان