چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکتر رضا یعقوب پور


آدرس:خلخال خیابان شهید مظفر ساختمان پزشکان سینا

تلفن:04524231212

استان : اردبیل
شهر : خلخال

  • دکتر رضا یعقوب پور


آدرس:خلخال خیابان شهید مظفر درمانگاه شبانه روزی بوعلی

تلفن:32431000-045

استان : اردبیل
شهر : خلخال