دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکترعلی یونسی


آدرس : دامغان خیابان محله نوروبروی داروخانه مرکزی جنب تلفنی فجر

تلفن:52451

استان : سمنان
شهر : دامغان

  • دکتر علی یونسی


آدرس: دامغان خیابان محله نو روبروی داروخانه مرکزی جنب تاکسی تلفنی فجر

تلفن:5245100

استان : سمنان
شهر : دامغان