چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکترمجید کبیری


آدرس :قائمشهر خیابان تهران خیابان ابن سیناجنب پاساژ کاوه

تلفن :2227600

 

استان : مازندران
شهر : قائمشهر

  • دکتر عباد اسدی


آدرس:قائمشهر بهشت محله جنب حسینیه 72 تن

تلفن:01142201360

استان : مازندران
شهر : قائمشهر