دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکتر جداری


آدرس:تهران نسیم شهر خیابان امام خمینی بین 12 متری دوم و سوم طبقه فوقانی دکتر محمدی مجتمع درمانی امیرالمومنین

تلفن:20-56780915

استان : تهران
شهر : نسیم شهر

  • دکتر تورج جداری


آدرس:نسیم شهر خیابان امام خمینی بینئ 12 متری دوم و سوم طبقه فوقانی دکتر محمدی جعفری مجتمع درمانی امیرالمومنین

تلفن:20-56780915

استان : تهران
شهر : نسیم شهر

  • دکترجعفر قاسمیان


آدرس:نسیم شهر بلوار امام ابتدای 14 متری چمران

تلفن:56753969

استان : تهران
شهر : نسیم شهر