چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکتر مهدی انصاری


آدرس: چالوس روبروی بیمارستان طالقانی کوچه جنب بانک سپه مرکزی روبروی ساختمان پزشکان

تلفن:01912242795

 

استان : مازندران
شهر : چالوس

  • دکتر رضا صبور مهاجر


آدرس:چالوس خیابان گلسرخی ساختمان پزشکان یاس طبقه اول

تلفن: 01912228984

استان : مازندران
شهر : چالوس

  • دکتر حسن محمد علیپور


آدرس: چالوس خیابان 17 شهریور طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

تلفن: 01912246585

استان : مازندران
شهر : چالوس