چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

اشخاص طب سنتی

  • دکتر سید علیرضا مومنی


آدرس:کازرون خیابان ابوذر کوچه خباز زاده گیاهان دارویی دهکده سلامت

تلفن:07212220314

استان : فارس
شهر : کازرون

  • دکتر سید علیرضا مومنی


آدرس: کازرون خیابان ابوذر کوچه خباز زاده گیاهان دارویی دهکده سلامت

تلفن: 07212220314

استان : فارس
شهر : کازرون