دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه : بررسي تطبيقي و مقايسه اي علامات در مكاتب قديم و جديد

29
آبان

عنوان پایان نامه : بررسي تطبيقي و مقايسه اي علامات در مكاتب قديم و جديد

 دراينكه طب از چه هنگام شناخته يا تاسيس شده گفته هاي مختلفي از دانشمندان و محققين نقل شده است بطوري كه كاوش و تحقيق در آن جز حيرت و سرگرداني نتيجه اي به بار نمي آورد ولي مسلم است كه از بين رشته هاي مختلف علوم، تاريخ، پزشكي قديمي ترين رشته محسوب مي شود و اغراق نيست كه بگوئيم با تاريخ بشريت همزاد و همراه بوده است و در هر عصر و زمانه اي  ملتي سرآمد آن بوده اند، بطوركلي در هنگام پيدايش دين مبين اسلام چهار مركز پزشكي مهم و قابل توجه وجود داشته است:

1-     مركزعلمي اسكندريه

2-     مدرسه جندي شاپور

3-     مركز علمي شام و بين النهرين

4-     مراكز طبي هند

 

نتيجه پايان نامه:

1-     در جهان امروز كه عصر اطلاع رساني است و بواسطه شبكه هاي گسترده كامپيوتري و ماهواره اي آن را دهكئه جهاني مي نامند، تهاجم فرهنگي نيز شكل و شمائل خاصي بخود گرفته است بنابراين ما نيز بايد با مطالعه تاريخ درخشان گذشته خود و يادآوري آن به نسل جديد از تهاجم فرهنگي بنوعي جلوگيري نمائيم.

2-     مفاهيم علمي مكتب قديم طب ايراني با آنچه دانش جديد به ما آموخته از بسياري جهات بهم شبيه اند ليكن طرز توجيه  آنها با دانش امروزي عيني تر و قابل فهم تر مي باشد.

3-     پزشكان ايراني و مسلمانان برخلاف تبليغات غربي ها از استادان و صاحبان علوم پايه به ويژه تشريح و سيمولوژي و فيزيولوژي بوده اند.

4-     بحث مزاج هاي مطرح شده در اين باب با سيستم اتونرم شرح داده شده امروزي مطابقت دارد و افرادي كه داراي مزاج هاي مشابه هستند از نظر ژنتيكي نيز به هم نزديك بوده و استعداد ابتلاء به بيماري هاي مشابهي را دارند.

 

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر