دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه : بیماری های زبان و دهان

5
مرداد

عنوان پایان نامه : بیماری های زبان و دهان

محقق : دکتر مسعود بلاغت نیا

مباحث مورد بررسی در این پایان نامه به عبارت زیر است:

تشریح دهان و زبان

بیماری های زبان

از دست دادن چشایی

سستی زبان

تشنج زبان

کوتاهی زبان

ورم های زبان

ورم های بلغمی

نارسایی در حرف زدن

سوزش زبان

ترک هایزبان

درمان های آن ها

و....

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر