دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه : بیماری های اندامان تناسلی مردان

6
مرداد

عنوان پایان نامه : بیماری های اندامان تناسلی مردان

محقق: دکتر علیگل ناصری

این مجموعه تحقیقی در حیطه بیماری های اندامان تناسلی مردان در مقولات مختلف از جمله :

طب اسلامی ،طب سنتی - ایرانی،طب کلاسیک وطب سوزنی مورد مطالعه وتفحص دقیق قرار گرفته است.

در مقدمه این مجموعه اهمیت این اندامان از دیدگاه آیات قرآن کریم و سخنان ائمه معصومین (ع) ،طبیبان و محققان مورد بررسی و عنایت قرار گرفته است که نگرش بسیار سازنده و مثبت را در این تحقیق احیاء می کند. 

و...

 

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر