دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه:بحران در طب سنتی

6
مرداد

عنوان پایان نامه:بحران در طب سنتی

محقق : دکتر سیدرضا رضایی دریا کناری

بحران چیست؟

بحران حالتی از اثنای بیماری است که سرنوشت بیمار را تعیین می کند یا به سوی بهبودی میل میکند یا به سوی بدحالی.

بحران در لغت یونانی روز حکم است و در نزد طبیبان تغییر بزرگی که یکباره به سوی سلامتی یا ناتوانی در بیماری باشد.بیماری به دشمن تشبیه شده که یورش آورده به سوی شهر که مشبه به بدن باشد و طبیعت به سلطان پشتیبان از او و بحران به روز جنگ تعیین کننده و گاهی دشمن بر شهر چیره شده گاهی مغلوب شده به گونه ای که توانایی رزم دیگر نیز دارد .

و...

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر