دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه :بیماری های اعصاب (فلج مغزی-تشنج و صرع-سکته مغزی)ازدیدگاه طب رایج و علوم دیگر

15
مرداد

عنوان پایان نامه :بیماری های اعصاب (فلج مغزی-تشنج و صرع-سکته مغزی)ازدیدگاه طب رایج و علوم دیگر

محقق:دکتر مریم نواب زاده

تعریف  چند بیماری اعصاب (فلج مغزی ،فلج ناسیال ،تشنج،سکته مغزی)از دیدگاه طب رایج و طب سنتی ایران

بررسی انواع فلج اندام ها

تعریف تشنج ،انواعت صرع(صرع کوچک یا تشنج ابسانس)

صرع موضعی

درمان ها و پیشگیری

سکته های مغزی و علائم و درمان ها

و...ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر