دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه:نزله چیست؟(بررسی نزله )

15
مرداد

عنوان پایان نامه:نزله چیست؟(بررسی نزله )

محقق:دکتر سید علی ابوالحبیب

نزله چیست؟

بررسی و تحقیق در رابطه با

انواع نزله از نظر منشاء تولید آن

حرارت ،غلظت

،بهداشتی،عملکرد،طبع،سودمندی

تفاوت های نزله سرد و نزله گرم

زمان تحرکات نزله ای در بدن

بررسی سینوزیت و درمان آن

زمان اثرات آناتومیکی نزله ها بر بدن

فواید زکام و آبریزش بینی و راههای جلوگیری از زکام ممتد

و...

 

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر