دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه:تفرق الاتصال

15
مرداد

عنوان پایان نامه:تفرق الاتصال

محقق: دکتر رضا اسدی

مروری بر آناتومی اعضاء بدن انسان

ترتیب اولویت ترمیم در تفرق الاتصال

اصول کلی درمان در تفرق التصال

مرهم ها

انواع تفرق الاتصال

ویژگی های قرحه ودرمان

و...

 

 

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر