دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

پرسش های متداول شده از موسسه تحقیقات حجامت ایران

در صورت نبودن سوال شما از فرم زیر جهت مطرح کردن سوال خود اقدام نمائید.

+ 40 سال دارم دارای کیست تخمدان و فیبرم میباشم که باید جراحی شوم آیا مشکل من با گیاهان دارویی حل میشود؟

استاد خیر اندیش:

به درمانگاه مراجعه کنید خیلی می شود به درمان شما بدون جراحی کمک کرد اجازه بدهید طرح طب سنتی اجرا شود ،در صورت عدم موفقیت به جراحی تن در دهید.

کیست و فیبرم


پیگیری سوال پرسیده شده

فرم ارسال پرسش