چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

پرسش های متداول شده از موسسه تحقیقات حجامت ایران

در صورت نبودن سوال شما از فرم زیر جهت مطرح کردن سوال خود اقدام نمائید.

+ پسرم 16 سال دارد هنگام تولد با کمبود اکسیژن وبلع مدفوع مواجه شد و از لحاظ ذهنی دچار مشکل است گفتار هم ندارد از 6سال پیش خدمت استاد خیراندیش آوردم بهتر شد سال گذشته تزریق سلول بنیادی راانجام دادخیلی آرام شد توجه تمرکز نیز بهتر شد تا دو ماه پیش مجددا به حال گذشته برگشته چه درمانی تجویز می کنید؟

استاد خیراندیش:

درمان قبل تجویزی را ادامه دهید و وقت ویزیت مجدد برای اخذ دستور تکمیل درمان بگیرید.

 

کمبوداکسیژن هنگام تولد


پیگیری سوال پرسیده شده

فرم ارسال پرسش