چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

پرسش های متداول شده از موسسه تحقیقات حجامت ایران

در صورت نبودن سوال شما از فرم زیر جهت مطرح کردن سوال خود اقدام نمائید.

+برای درمان اختلالات گفتاری چه چیزی پیشنهاد می کنید.

استادخیراندیش:

اگر با آبریزش دهان توآم  باشد خوراک گرمیها ،به ویژه عسل ناشتا و کندر شبانگاه و یا تخم کبوتر و اگر آبریزش نباشد ،فصد زیر زبان توسط پزشک دارای گواهی موسسه صورت گیرد.

اختلالات گفتاری


پیگیری سوال پرسیده شده

فرم ارسال پرسش