دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

پرسش های متداول شده از موسسه تحقیقات حجامت ایران

در صورت نبودن سوال شما از فرم زیر جهت مطرح کردن سوال خود اقدام نمائید.

+ من چند بار تا حالا حجامت بین دو کتف انجام دادم ولی الان قصد دارم از سرم حجامت کنم و واقعا نیاز دارم برای اینکه فکرم خیلی مشوش و اصلا در مطالعات تمرکز ندارم زودم عصبانی میشم قوت دیدم هم کم شده آیا حجامت از سر برای من خوب است؟

استاد خیراندیش:

بلی مفید است،این حجامت را در ایام 14 تا 21 ماه قمری بگیرید.

تمرکز


پیگیری سوال پرسیده شده

فرم ارسال پرسش