دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اخبار / رای دیوان عدالت اداری براساس نظر شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر لغو بخشنامه های صادر شده علیه حجامت

24
بهمن

رای دیوان عدالت اداری براساس نظر شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر لغو بخشنامه های صادر شده علیه حجامت

برای دریافت و مشاهده ی فایل رای دیوان عدالت اداری به قسمت گالری سایت از بخش سرویس ها مراجعه نمایید.

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر