دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

اخبار / همایش دانشجویی با حضور استاد خیراندیش

25
فروردين

همایش دانشجویی با حضور استاد خیراندیش

"همایش دانشجویی با حضور استاد خیراندیش "

مکان: مجتمع فرهنگی نور

زمان: 95/1/31 ساعت 10 صبح

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر