دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

اخبار / اعضای محترم موسسه تحقیقات حجامت ایران

11
خرداد

اعضای محترم موسسه تحقیقات حجامت ایران

پزشکان و محققان عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران برای تکمیل پرونده اعضاء تغییر آدرس ، تلفن محل کار و تلفن همراه خود را از طریق ایمیل به موسسه اعلام فرمایند تا ارتباطات موسسه تسهیل گردیده و در صورت علاقه اعضای محترم آدرس آنان به بیماران اعلام گردد.

مدیرعامل  حکیم حسین خیراندیش

 

 

Email:II.ResearchOfHejamat@gmail.com


ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر