دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اخبار / حضور غرفه های موسسه تحقیقات حجامت ایران در دومین جشنواره گیاهان دارویی

1
مهر

حضور غرفه های موسسه تحقیقات حجامت ایران در دومین جشنواره گیاهان دارویی

دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی،فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران

7 الی 19 مهرماه

تهران مصلی امام خمینی (ره)

موسسه تحقیقات حجامت ایران محصولات خود را در این جشنواره در غرفه هایی عرضه می کند.

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر