دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اخبار / هفته سلامت واعزام گروهی از موسسه تحقیقات حجامت ایران به شرکت مترو

16
ارديبهشت

هفته سلامت واعزام گروهی از موسسه تحقیقات حجامت ایران به شرکت مترو

بنا به درخواست مدیریت قسمت سلامت،ایمنی و طب کار شرکت بهره برداری مترو به مناسبت هفته سلامت ،گروهی از موسسه تحقیقات حجامت ایران برای انجام حجامت به این شرکت اعزام گردید.

عکس در گالری

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر