اخبار
کتاب سلامت عاطفی و جنسی از دیدگاه طب ایرانی اسلامی
توجه🔴 توجه🔴 انتشارات حکیم خیراندیش پس از تلاش بی وقفه استاد بزرگوار و دیگر دست اندرکاران تقدیم میکند: "" کتاب سلامت عاطفی جنسی از دیدگاه طب ایرانی اسلامی"" مولف:✏️ حکیم حسین خیراندیش باهمکاری و تلاش : دکتر علیگل ناصری موضوع و مختصری از فهرست کتاب : شامل مزاج شناسی شناخت اخلاط و مزاج اعضاء و توضیحات کامل در مورد ردابط زناشویی و مزاج زوجها و توضیح و تفسیر جهت زندگی عاطفی و جنسی بهتر

کتاب سلامت عاطفی و جنسی از دیدگاه طب ایرانی اسلامی

حکیم خیراندیش در «به‌ خانه برمی‌گیردیم» از پیشگیری از کرونا می‌گوید

حکیم خیراندیش در «به‌ خانه برمی‌گیردیم» از پیشگیری از کرونا می‌گوید

متخصص طب ایرانی امروز در برنامه «به‌ خانه برمی‌گیردیم» راه‌کارهایی را برای پیشگیری از کرونا ارائه می‌دهد.

حکیم خیراندیش در «به‌ خانه برمی‌گیردیم» از پیشگیری از کرونا می‌گوید

حکیم خیراندیش در «به‌ خانه برمی‌گیردیم» از پیشگیری از کرونا می‌گوید

متخصص طب ایرانی امروز در برنامه «به‌ خانه برمی‌گیردیم» راه‌کارهایی را برای پیشگیری از کرونا ارائه می‌دهد.