اخبار
کتاب سلامت عاطفی و جنسی از دیدگاه طب ایرانی اسلامی
توجه🔴 توجه🔴 انتشارات حکیم خیراندیش پس از تلاش بی وقفه استاد بزرگوار و دیگر دست اندرکاران تقدیم میکند: "" کتاب سلامت عاطفی جنسی از دیدگاه طب ایرانی اسلامی"" مولف:✏️ حکیم حسین خیراندیش باهمکاری و تلاش : دکتر علیگل ناصری موضوع و مختصری از فهرست کتاب : شامل مزاج شناسی شناخت اخلاط و مزاج اعضاء و توضیحات کامل در مورد ردابط زناشویی و مزاج زوجها و توضیح و تفسیر جهت زندگی عاطفی و جنسی بهتر

کتاب سلامت عاطفی و جنسی از دیدگاه طب ایرانی اسلامی