وبا از کرونا قوی تر بود درمان کردیم

در گفت و گوی روزنامه آرمان ملی با استاد حسین خیر اندیش

وبا از کرونا قوی تر بود درمان کردیم

کتر حسین خیراندیش، پدر طب سنتی ایران، رعایت بهداشت عمومی و تقویت سیستم ایمنی بدن با داروهای گیاهی را از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا عنوان می‌کند و معتقد است که این بیماری در افرادی که مزاج سرد دارند بیشتر خود را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید بدانید که چطور می‌توان با روش‌های ساده به مقابله با کرونا بروید در ادامه متن گفت‌وگوی «آرمان ملی» را با حکیم حسین خیر اندیش را بخوانید.

اخبار
حکیم خیراندیش در «به‌ خانه برمی‌گیردیم» از پیشگیری از کرونا می‌گوید

حکیم خیراندیش در «به‌ خانه برمی‌گیردیم» از پیشگیری از کرونا می‌گوید

متخصص طب ایرانی امروز در برنامه «به‌ خانه برمی‌گیردیم» راه‌کارهایی را برای پیشگیری از کرونا ارائه می‌دهد.

وبا از کرونا قوی تر بود درمان کردیم

در گفت و گوی روزنامه آرمان ملی با استاد حسین خیر اندیش

وبا از کرونا قوی تر بود درمان کردیم

کتر حسین خیراندیش، پدر طب سنتی ایران، رعایت بهداشت عمومی و تقویت سیستم ایمنی بدن با داروهای گیاهی را از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا عنوان می‌کند و معتقد است که این بیماری در افرادی که مزاج سرد دارند بیشتر خود را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید بدانید که چطور می‌توان با روش‌های ساده به مقابله با کرونا بروید در ادامه متن گفت‌وگوی «آرمان ملی» را با حکیم حسین خیر اندیش را بخوانید.

حکیم خیراندیش در «به‌ خانه برمی‌گیردیم» از پیشگیری از کرونا می‌گوید

حکیم خیراندیش در «به‌ خانه برمی‌گیردیم» از پیشگیری از کرونا می‌گوید

متخصص طب ایرانی امروز در برنامه «به‌ خانه برمی‌گیردیم» راه‌کارهایی را برای پیشگیری از کرونا ارائه می‌دهد.